Dodawanie nowych domen do FortiGuarda

Przeczytasz to w: 2 minut

Jeśli nasza strona jest nowa to często może być problem, że ta nie będzie kategoryzowana w FortiGate. Możemy to bardzo szybko zmienić w kilku krokach, ponieważ mamy możliwość zgłoszenia kategorii klikając please click here na tej stronie. Po kliknięciu zobaczymy to:

Tutaj wystarczy kliknąć Click Here.

Następnie trzeba podać dane kontaktowe i zasugerować kategorię (polecam to zrobić, z reguły dostaje się to, co się wskaże).

Następnie trzeba poczekać kilka minut. Jak widać, to co dostałem mi akurat nie pasuje, bo ta strona, którą chciałem kategoryzować dotyczyła konfiguracji maila, a nie IT ogólnie. Kliknąłem oczywiście Click here, by podjąć ponowną próbę zmiany kategorii.

Jak widać, poszło.

Nieco ponad półtorej godziny później dostałem odpowiedź mailową o zmianie kategorii. Tym razem jest prawidłowa.

Problem białych okienek Chrome w maszynach na VMware (Workstation)

Przeczytasz to w: < 1 minut

Prosty case, proste rozwiązanie – w domyślnych ustawieniach Chrome przeglądarka czasami nie wyświetla poprawnie elementów nawet jeśli ma się zainstalowaną aktualną wersję VMware Tools i to wygląda tak:

Rozwiązaniem jest wyłączenie akceleracji sprzętowej dla przeglądarki:

Efekt wygląda tak:

Rozwiązanie na dostęp do ustawień językowych z Windows Server 2019 Evaluation

Przeczytasz to w: < 1 minut

Domyślnie Windows Server 2019 nie jest po polsku, najbliższym nam językiem jest jednak angielski. Niestety często adminom to nie odpowiada i niektórzy mogą chcieć zmienić na swój język ojczysty. Wtedy można się natknąć na taki błąd przy próbie dodania języka:

Ten problem występuje na koncie lokalnym administratora. Rozwiązaniem jest zmiana ustawienia w Windowsie (można to zrobić zarówno w lokalnych politykach bezpieczeństwa lub w GPO) w Konfiguracja komputera > Zasady > Ustawienia systemu Windows > Ustawienia zabezpieczeń > Zasady lokalne > Opcje zabezpieczeń > Kontrola konta użytkownika: tryb zatwierdzania przez administratora dla wbudowanego konta administratora.

Poniżej przedstawiłem przykład na bazie lokalnych polityk, trzeba przejść do Security Settings > Local Policies > Security Options > User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator account i te ustawienie w obu przypadkach włączamy.

Po tym wystarczy zrestartować system i problem się rozwiążę.

Zdalne wykonanie procedury nie powiodło się przy aktualizacji zasad grupy – rozwiązanie

Przeczytasz to w: 2 minut

Ten problem niestety jest przy każdym środowisku z Windowsem Server w domyślnej konfiguracji, lecz bez obaw – jest na to rozwiązanie. Problemem są wyłączone domyślne polityki firewalla w Windowsach, więc wystarczy je włączyć. Oczywiście robi się to polityką GPO, bo nie wyobrażam sobie takie coś wklepywać na 100 komputerach.

Należy włączyć następujące polityki firewalla w ruchu przychodzącym:

 • Instrumentacja zarządzania Windows (ruch przychodzący ASync)
 • Instrumentacja zarządzania Windows (ruch przychodzący DCOM)
 • Instrumentacja zarządzania Windows (ruch przychodzący WMI)
 • Zdalne zarządzanie usługami (RPC)
 • Zdalne zarządzanie usługami (RPC-EPMAP)
 • Zdalne zarządzanie zaplanowanymi zadaniami (RPC)
 • Zdalne zarządzanie Zaporą Windows Defender (RPC-EPMAP)

Na zrzucie ekranu można zobaczyć poniżej jak wyglądają ustawienia:

Oczywiście nie trzeba ich tworzyć ręcznie. Wystarczy otworzyć Zaporę Windows Defender z zabezpieczeniami zaawansowanymi, znaleźć pasujące nazwy i poprzeciągać do GPO. Od razu wszystko się ładnie doda. Po utworzeniu obiektu GPO można go na spokojnie przypiąć do korzenia drzewa AD, dzięki czemu obiekt będzie zmieniał ustawienia firewalla we wszystkich komputerach w domenie – tego chcemy.

Po tym należy odczekać 2 godziny, aż komputery kliencie same spróbują pobrać nową konfigurację GPO z domeny lub można zrestartować maszyny – to da nam ten sam skutek – maszyny będą miały zmienione ustawienia firewalla.

Gdyby ktoś był leniwy – tutaj kopia polityk, którą można sobie zaimportować. Do tego trzeba zrobić nowy obiekt, a potem kliknąć prawym i Importuj ustawienia….

Z istotnych rzeczy należy wybrać folder, w którym jest nasz plik ZIP z polityką.

Potem można klikać tylko dalej i jesteśmy w domu:

Ustawienie domyślnego startu ze starszej wersji kernela Linux w GRUB

Przeczytasz to w: 4 minut

Domyślnie GRUB startuje z 0, czyli wpisu, który jest na samej górze listy. To może być problematyczne, jeśli nasz system się od czasu do czasu aktualizuje, a my z powodu jakiejś aplikacji nie możemy się przenieść na nowszą wersję, na przykład aktualnie Docker nie obsługuje kerneli 5.x, a 4.x owszem. By pozbyć się problemu należy:

 • zawsze odpalać system z tego samego wpisu w GRUB,
 • zapobiec usunięciu starego kernela z systemu.

To pierwsze można osiągnąć poprzez edycję pliku /etc/default/grub. Często nie mamy dostępu do KVMa lub dostęp do niego na serwerach zabiera nam cenny czas, więc możemy sobie wygenerować szybko listę wpisów takim one-linerem:

sed -nre "/submenu|menuentry/s/(.? )'([^']+)'.*/\1 \2/p" < /boot/grub/grub.cfg
menuentry Ubuntu
submenu Advanced options for Ubuntu
    menuentry Ubuntu, with Linux 5.4.0-37-generic
    menuentry Ubuntu, with Linux 5.4.0-37-generic (recovery mode)
    menuentry Ubuntu, with Linux 5.4.0-33-generic
    menuentry Ubuntu, with Linux 5.4.0-33-generic (recovery mode)
    menuentry Ubuntu, with Linux 4.10.0-42-generic //z tego chcę odpalać system
    menuentry Ubuntu, with Linux 4.10.0-42-generic (recovery mode)

W takiej sytuacji w /etc/default/grub w zmiennej GRUB_DEFAULT wpisuję wartość:

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#  info -f grub -n 'Simple configuration'

GRUB_DEFAULT="Advanced options for Ubuntu>Ubuntu, with Linux 4.10.0-42-generic"
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=0
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=1600x900

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

Potem wystarczy wykonać sudo update-grub i gotowe. Jeśli nie chce się Wam grzebać w konsoli to jest aplikacja okienkowa, która też robi robotę. Teraz upewnijmy się, że nasz kernel nie zostanie usunięty z systemu. Na początku musimy się zorientować jaka jest nasza wersja kernela (jeśli tego nie widzieliśmy wyżej):

dpkg -l | grep linux-image
ii linux-image-4.10.0-42-generic     4.10.0-42.46~16.04.1            amd64    Linux kernel image for version 4.10.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.15.0-36-generic     4.15.0-36.39                amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-4.15.0-38-generic     4.15.0-38.41                amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-4.15.0-39-generic     4.15.0-39.42                amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-4.18.0-13-generic     4.18.0-13.14                amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-4.18.0-14-generic     4.18.0-14.15                amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-4.18.0-15-generic     4.18.0-15.16                amd64    Signed kernel image generic
ii linux-image-4.4.0-112-generic     4.4.0-112.135                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-116-generic     4.4.0-116.140                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-119-generic     4.4.0-119.143                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-121-generic     4.4.0-121.145                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-122-generic     4.4.0-122.146                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-124-generic     4.4.0-124.148                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-127-generic     4.4.0-127.153                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-128-generic     4.4.0-128.154                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-130-generic     4.4.0-130.156                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-131-generic     4.4.0-131.157                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-133-generic     4.4.0-133.159                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-134-generic     4.4.0-134.160                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-135-generic     4.4.0-135.161                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-4.4.0-137-generic     4.4.0-137.163                amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
rc linux-image-5.0.0-13-generic     5.0.0-13.14                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-15-generic     5.0.0-15.16                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-16-generic     5.0.0-16.17                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-17-generic     5.0.0-17.18                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-19-generic     5.0.0-19.20                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-20-generic     5.0.0-20.21                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-21-generic     5.0.0-21.22                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-23-generic     5.0.0-23.24                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-25-generic     5.0.0-25.26                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-27-generic     5.0.0-27.28                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-29-generic     5.0.0-29.31                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-31-generic     5.0.0-31.33                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.0.0-32-generic     5.0.0-32.34                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-19-generic     5.3.0-19.20                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-22-generic     5.3.0-22.24                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-23-generic     5.3.0-23.25                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-24-generic     5.3.0-24.26                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-26-generic     5.3.0-26.28                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-29-generic     5.3.0-29.31                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-40-generic     5.3.0-40.32                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-42-generic     5.3.0-42.34                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-45-generic     5.3.0-45.37                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-46-generic     5.3.0-46.38                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.3.0-51-generic     5.3.0-51.44                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.4.0-29-generic     5.4.0-29.33                 amd64    Signed kernel image generic
rc linux-image-5.4.0-31-generic     5.4.0-31.35                 amd64    Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-33-generic     5.4.0-33.37                 amd64    Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-37-generic     5.4.0-37.41                 amd64    Signed kernel image generic
ii linux-image-extra-4.10.0-42-generic  4.10.0-42.46~16.04.1            amd64    Linux kernel extra modules for version 4.10.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-generic          5.4.0.37.40                 amd64    Generic Linux kernel image
ii linux-image-virtual          5.4.0.37.40                 amd64    Virtual Linux kernel image

Zaznaczone paczki należy zablokować przed usunięciem i robimy to z poziomu roota:

echo linux-image-4.10.0-42-generic hold | dpkg --set-selections;
echo linux-image-generic hold | dpkg --set-selections;
echo linux-image-extra-4.10.0-42-generic hold | dpkg --set-selections;

I to tyle. Teraz apt ich nie usunie przy aktualizacji.

Wyświetlanie listy przydziałów z DHCP w FortiGate (CLI)

Przeczytasz to w: < 1 minut
anzena-forti # anzena-forti # execute dhcp lease-list internal7
internal7
 IP      MAC-Address       Hostname      VCI         SSID        AP         Expiry
 192.168.30.102    00:0c:29:2e:9a:42    endpoint-3     MSFT 5.0                          Wed Jun 17 13:07:42 2020
 192.168.30.103    00:0c:29:23:aa:4a    xubuntu                                     Wed Jun 17 22:03:58 2020
 192.168.30.100    00:0c:29:c9:58:c6    ENDPOINT-1     MSFT 5.0                          Fri Jun 19 10:30:52 2020
 192.168.30.104    00:0c:29:7c:6a:73    gns3vm                                     Fri Jun 19 11:38:13 2020
 192.168.30.101    00:0c:29:27:fc:19    endpoint-4     MSFT 5.0                          Tue Jun 23 08:04:09 2020