Zmiana typu interfejsu w VMware Workstation

W większości niestandardowych systemów takich jak np. FreeNAS VMware Workstation przy tworzeniu maszyny tworzy interfejs(y) sieciowe wykorzystując domyślnie sterownik e1000, który pozwala na wyciągnięcie 1 Gbit/s po stworzeniu sieci pomiędzy maszynami wirtualnymi/hostem. To jest problem, bo czasami jeśli chce się zrobić testy na iSCSI, sprzęt mamy wydajny i coś wolno działa. Generalnie ten sterownik jest problemem i jest proste rozwiązanie na zmianę tego sterownika na wydajny vmxnet3, który pozwala na wyciągnięcie na luzie 10 Gbit/s. Problem w tym, że nie każdy system to wspiera. W moim przypadku wiem, że wspiera.

Rozwiązanie jest proste: wystarczy znaleźć plik o formacie *.vmx dla naszej maszyny wirtualnej (w moim przypadku jest to maszyna freenas.vmx, edytować plik i zmienić zmienną ethernetX.virtualDev = "e1000" (X – numer interfejsu sieciowego) na ethernetX.virtualDev = "vmxnet3". To załatwia sprawę, ale trzeba pamiętać, że system wykryje te interfejsy jako nowe przechowując nadal starą konfigurację, więc trzeba się upewnić, że nie ma się w swoim systemie przypisanych żadnych ustawień do tych „starych” interfejsów.

Przykład pliku VMX przed:

.encoding = "windows-1250"
config.version = "8"
virtualHW.version = "18"
pciBridge0.present = "TRUE"
pciBridge4.present = "TRUE"
pciBridge4.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge4.functions = "8"
pciBridge5.present = "TRUE"
pciBridge5.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge5.functions = "8"
pciBridge6.present = "TRUE"
pciBridge6.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge6.functions = "8"
pciBridge7.present = "TRUE"
pciBridge7.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge7.functions = "8"
vmci0.present = "TRUE"
hpet0.present = "TRUE"
nvram = "freenas.nvram"
virtualHW.productCompatibility = "hosted"
powerType.powerOff = "soft"
powerType.powerOn = "soft"
powerType.suspend = "soft"
powerType.reset = "soft"
displayName = "freenas"
guestOS = "freebsd-64"
tools.syncTime = "FALSE"
sound.autoDetect = "TRUE"
sound.fileName = "-1"
sound.present = "TRUE"
numvcpus = "8"
cpuid.coresPerSocket = "8"
memsize = "8192"
nvme0.present = "TRUE"
nvme0:0.fileName = "freenas.vmdk"
ide1:0.deviceType = "cdrom-image"
ide1:0.fileName = "V:\Roboczy!\ISO i appliance\TrueNAS-12.0-RELEASE.iso"
ide1:0.present = "TRUE"
usb.present = "TRUE"
ehci.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "custom"
ethernet0.addressType = "generated"
ethernet0.vnet = "VMnet2"
ethernet0.displayName = "VMnet2"
ethernet0.virtualDev = "e1000"
ethernet4.connectionType = "custom"
ethernet4.addressType = "generated"
ethernet4.vnet = "VMnet6"
ethernet4.displayName = "VMnet6"
ethernet4.virtualDev = "e1000"
ethernet3.connectionType = "custom"
ethernet3.addressType = "generated"
ethernet3.vnet = "VMnet5"
ethernet3.displayName = "VMnet5"
ethernet3.virtualDev = "e1000"
ethernet2.connectionType = "custom"
ethernet2.addressType = "generated"
ethernet2.vnet = "VMnet4"
ethernet2.displayName = "VMnet4"
ethernet2.virtualDev = "e1000"
ethernet1.connectionType = "custom"
ethernet1.addressType = "generated"
ethernet1.vnet = "VMnet3"
ethernet1.displayName = "VMnet3"
ethernet1.virtualDev = "e1000"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet4.present = "TRUE"
ethernet3.present = "TRUE"
ethernet2.present = "TRUE"
ethernet1.present = "TRUE"
extendedConfigFile = "freenas.vmxf"
floppy0.present = "FALSE"
numa.autosize.cookie = "80082"
numa.autosize.vcpu.maxPerVirtualNode = "8"
uuid.bios = "56 4d 91 60 c6 03 50 e2-04 21 ed b1 0e 01 c7 7b"
uuid.location = "56 4d 91 60 c6 03 50 e2-04 21 ed b1 0e 01 c7 7b"
nvme0:0.redo = ""
pciBridge0.pciSlotNumber = "17"
pciBridge4.pciSlotNumber = "21"
pciBridge5.pciSlotNumber = "22"
pciBridge6.pciSlotNumber = "23"
pciBridge7.pciSlotNumber = "24"
usb.pciSlotNumber = "32"
ethernet0.pciSlotNumber = "192"
ethernet1.pciSlotNumber = "224"
ethernet2.pciSlotNumber = "256"
ethernet3.pciSlotNumber = "1184"
ethernet4.pciSlotNumber = "1216"
sound.pciSlotNumber = "38"
ehci.pciSlotNumber = "39"
vmci0.pciSlotNumber = "40"
nvme0.pciSlotNumber = "160"
svga.vramSize = "268435456"
vmotion.checkpointFBSize = "134217728"
vmotion.checkpointSVGAPrimarySize = "268435456"
vmotion.svga.mobMaxSize = "268435456"
vmotion.svga.graphicsMemoryKB = "262144"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:01:c7:7b"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"
ethernet1.generatedAddress = "00:0c:29:01:c7:85"
ethernet1.generatedAddressOffset = "10"
ethernet2.generatedAddress = "00:0C:29:01:C7:8F"
ethernet2.generatedAddressOffset = "20"
ethernet3.generatedAddress = "00:0C:29:01:C7:99"
ethernet3.generatedAddressOffset = "30"
ethernet4.generatedAddress = "00:0C:29:01:C7:A3"
ethernet4.generatedAddressOffset = "40"
vmci0.id = "234997627"
monitor.phys_bits_used = "45"
cleanShutdown = "TRUE"
softPowerOff = "TRUE"
usb:1.speed = "2"
usb:1.present = "TRUE"
usb:1.deviceType = "hub"
usb:1.port = "1"
usb:1.parent = "-1"
nvme0:4.fileName = "freenas-3.vmdk"
nvme0:1.fileName = "freenas-2.vmdk"
nvme0:3.fileName = "freenas-2.vmdk"
nvme0:2.fileName = "freenas-1.vmdk"
nvme0:2.redo = ""
nvme0:3.redo = ""
nvme0:1.redo = ""
nvme0:4.redo = ""
guestOS.detailed.data = "bitness='64' distroName='FreeBSD' familyName='FreeBSD' kernelVersion='12.2-RC3'"
checkpoint.vmState = ""
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0:2.fileName = "freenas-1.vmdk"
scsi0:3.fileName = "freenas-2.vmdk"
scsi0:0.fileName = "freenas.vmdk"
scsi0:1.fileName = "freenas-0.vmdk"
scsi0:2.redo = ""
scsi0:1.redo = ""
scsi0:3.redo = ""
scsi0:0.redo = ""
scsi0.pciSlotNumber = "16"
scsi0:0.present = "TRUE"
ide1:0.startConnected = "FALSE"
scsi0:3.present = "TRUE"
scsi0:4.fileName = "freenas-3.vmdk"
scsi0:4.present = "TRUE"
scsi0:1.present = "TRUE"
scsi0:2.present = "TRUE"
scsi0:4.redo = ""
usb:0.present = "TRUE"
usb:0.deviceType = "hid"
usb:0.port = "0"
usb:0.parent = "-1"

Po zmianach:

.encoding = "windows-1250"
config.version = "8"
virtualHW.version = "18"
pciBridge0.present = "TRUE"
pciBridge4.present = "TRUE"
pciBridge4.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge4.functions = "8"
pciBridge5.present = "TRUE"
pciBridge5.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge5.functions = "8"
pciBridge6.present = "TRUE"
pciBridge6.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge6.functions = "8"
pciBridge7.present = "TRUE"
pciBridge7.virtualDev = "pcieRootPort"
pciBridge7.functions = "8"
vmci0.present = "TRUE"
hpet0.present = "TRUE"
nvram = "freenas.nvram"
virtualHW.productCompatibility = "hosted"
powerType.powerOff = "soft"
powerType.powerOn = "soft"
powerType.suspend = "soft"
powerType.reset = "soft"
displayName = "freenas"
guestOS = "freebsd-64"
tools.syncTime = "FALSE"
sound.autoDetect = "TRUE"
sound.fileName = "-1"
sound.present = "TRUE"
numvcpus = "8"
cpuid.coresPerSocket = "8"
memsize = "8192"
nvme0.present = "TRUE"
nvme0:0.fileName = "freenas.vmdk"
ide1:0.deviceType = "cdrom-image"
ide1:0.fileName = "V:\Roboczy!\ISO i appliance\TrueNAS-12.0-RELEASE.iso"
ide1:0.present = "TRUE"
usb.present = "TRUE"
ehci.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "custom"
ethernet0.addressType = "generated"
ethernet0.vnet = "VMnet2"
ethernet0.displayName = "VMnet2"
ethernet0.virtualDev = "vmxnet3"
ethernet4.connectionType = "custom"
ethernet4.addressType = "generated"
ethernet4.vnet = "VMnet6"
ethernet4.displayName = "VMnet6"
ethernet4.virtualDev = "vmxnet3"
ethernet3.connectionType = "custom"
ethernet3.addressType = "generated"
ethernet3.vnet = "VMnet5"
ethernet3.displayName = "VMnet5"
ethernet3.virtualDev = "vmxnet3"
ethernet2.connectionType = "custom"
ethernet2.addressType = "generated"
ethernet2.vnet = "VMnet4"
ethernet2.displayName = "VMnet4"
ethernet2.virtualDev = "vmxnet3"
ethernet1.connectionType = "custom"
ethernet1.addressType = "generated"
ethernet1.vnet = "VMnet3"
ethernet1.displayName = "VMnet3"
ethernet1.virtualDev = "vmxnet3"
ethernet0.present = "TRUE"
ethernet4.present = "TRUE"
ethernet3.present = "TRUE"
ethernet2.present = "TRUE"
ethernet1.present = "TRUE"
extendedConfigFile = "freenas.vmxf"
floppy0.present = "FALSE"
numa.autosize.cookie = "80082"
numa.autosize.vcpu.maxPerVirtualNode = "8"
uuid.bios = "56 4d 91 60 c6 03 50 e2-04 21 ed b1 0e 01 c7 7b"
uuid.location = "56 4d 91 60 c6 03 50 e2-04 21 ed b1 0e 01 c7 7b"
nvme0:0.redo = ""
pciBridge0.pciSlotNumber = "17"
pciBridge4.pciSlotNumber = "21"
pciBridge5.pciSlotNumber = "22"
pciBridge6.pciSlotNumber = "23"
pciBridge7.pciSlotNumber = "24"
usb.pciSlotNumber = "32"
ethernet0.pciSlotNumber = "33"
ethernet1.pciSlotNumber = "34"
ethernet2.pciSlotNumber = "35"
ethernet3.pciSlotNumber = "36"
ethernet4.pciSlotNumber = "37"
sound.pciSlotNumber = "38"
ehci.pciSlotNumber = "39"
vmci0.pciSlotNumber = "40"
nvme0.pciSlotNumber = "160"
svga.vramSize = "268435456"
vmotion.checkpointFBSize = "134217728"
vmotion.checkpointSVGAPrimarySize = "268435456"
vmotion.svga.mobMaxSize = "268435456"
vmotion.svga.graphicsMemoryKB = "262144"
ethernet0.generatedAddress = "00:0c:29:01:c7:7b"
ethernet0.generatedAddressOffset = "0"
ethernet1.generatedAddress = "00:0c:29:01:c7:85"
ethernet1.generatedAddressOffset = "10"
ethernet2.generatedAddress = "00:0C:29:01:C7:8F"
ethernet2.generatedAddressOffset = "20"
ethernet3.generatedAddress = "00:0C:29:01:C7:99"
ethernet3.generatedAddressOffset = "30"
ethernet4.generatedAddress = "00:0C:29:01:C7:A3"
ethernet4.generatedAddressOffset = "40"
vmci0.id = "234997627"
monitor.phys_bits_used = "45"
cleanShutdown = "TRUE"
softPowerOff = "TRUE"
usb:1.speed = "2"
usb:1.present = "TRUE"
usb:1.deviceType = "hub"
usb:1.port = "1"
usb:1.parent = "-1"
nvme0:4.fileName = "freenas-3.vmdk"
nvme0:1.fileName = "freenas-2.vmdk"
nvme0:3.fileName = "freenas-2.vmdk"
nvme0:2.fileName = "freenas-1.vmdk"
nvme0:2.redo = ""
nvme0:3.redo = ""
nvme0:1.redo = ""
nvme0:4.redo = ""
guestOS.detailed.data = "bitness='64' distroName='FreeBSD' familyName='FreeBSD' kernelVersion='12.2-RC3'"
checkpoint.vmState = ""
scsi0.virtualDev = "lsilogic"
scsi0.present = "TRUE"
scsi0:2.fileName = "freenas-1.vmdk"
scsi0:3.fileName = "freenas-2.vmdk"
scsi0:0.fileName = "freenas.vmdk"
scsi0:1.fileName = "freenas-0.vmdk"
scsi0:2.redo = ""
scsi0:1.redo = ""
scsi0:3.redo = ""
scsi0:0.redo = ""
scsi0.pciSlotNumber = "16"
scsi0:0.present = "TRUE"
ide1:0.startConnected = "FALSE"
scsi0:3.present = "TRUE"
scsi0:4.fileName = "freenas-3.vmdk"
scsi0:4.present = "TRUE"
scsi0:1.present = "TRUE"
scsi0:2.present = "TRUE"
scsi0:4.redo = ""
usb:0.present = "TRUE"
usb:0.deviceType = "hid"
usb:0.port = "0"
usb:0.parent = "-1"

Tak wyglądają prędkości po zmianie w iperf:

Dopisanie adresu konsoli ShadowControl do instalatora agenta

Dzięki programowi Orca można osiągnąć taki efekt, że w trakcie kreatora instalacji nie trzeba podawać adresu serwera ShadowControl przy instalacji agenta, ponieważ może on być zapisany wewnątrz instalatora i wygląda to tak:

Dzięki temu można zainstalować agenta i po instalacji on sam się podepnie do konsoli. Program Orca możemy znaleźć w Windows 10 SDK – wystarczy przy instalacji zaznaczyć opcję MSI Tools i nic innego. Dzięki temu w folderze Windows 10 SDK będziemy mieć instalator do Orca:

Wystarczy przejść instalator i będziemy mieli program Orca na swoim komputerze. Po tym należy go otworzyć, przeciągnąć na niego instalator ShadowControl, a następnie wybrać po lewej pole Property, a następnie kliknąć na środku na wolne pole PPM i wybrać opcję Add row…

Następnie w polu Property należy zdefiniować APPL_ADDR i w polu Value wpisać adres IP lub FQDN naszej konsoli ShadowControl. Po tym zapisujemy i w File > Save nasz plik instalacyjny.

Po tym taki instalator możemy zainstalować przez GPO lub przez np. polecenie msiexec:

msiexec /qn /package ShadowControl_Installer.msi

Zmiana domyślnej jednostki organizacyjnej OU dla użytkowników i komputerów w Active Directory

Domyślnie wszystkie komputery trafiają w drzewku do folderu Computers, a użytkownicy do folderu Users. Takie coś można zmienić i do tego służą polecania redircmp i redirusr. W moim przypadku chcę, aby wszystko trafiało musimy określić DN (distinguished name) dla OU (organizational unit, jednostka organizacyjna) i najlepiej zrobić to poprzez przystawkę Użytkownicy i komputer usługi Active Directory z zaznaczoną opcją Widok > Opcje zaawansowane. Wtedy możemy otworzyć właściwości obiektu, otworzyć zakładkę Edytor atrybutu i znaleźć atrybut distinguishedName. Taką wartość użyjemy w poleceniu.

Dla użytkowników:

redirusr "OU=it.supra.tf,DC=serba,DC=local"

Dla komputerów:

redircmp "OU=it.supra.tf,DC=serba,DC=local"

Polecam używać cudzysłowie – szczególnie w przypadku nazw ze spacją w środku.

CentOS/RHEL/Oracle Linux – system po przeniesieniu na inną maszynę nie startuje (problem z Dracut)

Problem wygląda tak i występuje w CentOS 7/Red Hat Enterprise 7/Oracle Linux/podobne:

Rozwiązaniem jest wygenerowanie nowszych plików do Dracuta. Można to zrobić za pomocą płyty ratunkowej do odpowiedniej dystrybucji. W tym przypadku będę bazował na Oracle Linuxie 7.6. Po starcie płyty ratunkowej na maszynie, na której jest problem należy odpalić shell, w którym będziemy wykonywać polecenia wybierając opcję 1 z menu, tak jak tutaj:

Następnie jeśli nasza partycja zostanie wykryta, należy wykonać polecenie chroot /mnt/sysimage i od tego momentu jesteśmy w stanie pracować w systemie na naszym dysku, który się nie odpala.

Następnie należy wykonać polecenie:

dracut -f /boot/initramfs-4.14.35-1844.2.5.el7uek.x86_64.img 4.14.35-1844.2.5.el7uek.x86_64

Oczywiście w poleceniu jest wersja kernela, która jest aktualnie na serwerze, który obsługiwałem. Tutaj trzeba dopasować własną wersję 😊

Po tym wystarczy zamknąć shell poleceniem exit i zrestartować serwer poleceniem reboot i próbując odpalić system. Efekt jest taki:

Odpalanie FortiGate z zapasowej partycji po nieudanej aktualizacji

Jakiś czas zrobiłem update FortiOS u klienta do z 6.4.0 do 6.4.2 na FortiGate 100F i efekt był taki, że urządzenie się co chwile restartowało. Byłem zdziwiony, w końcu na moim urządzeniu nie było takiego problemu. W takiej sytuacji należy się podłączyć poprzez port CONSOLE w urządzeniu przez taki kabel:

Takie kable (konwerter RS-232 na USB + kabel RS-232 <-> RJ-45) z można dostać na Allegro. Na Windowsie 10 sterowniki zainstalują się same. Potem należy sprawdzić numer portu COM dla interfejsu szeregowego:

Potem należy wskazać ten port w PuTTY (ja korzystam akurat z KiTTY):

Po połączeniu widzimy konsolę i od razu widać w czym jest problem:

FortiGate-100F (23:49-05.21.2019)
Ver:05000008
Serial number: FG100FTK69696969
CPU: 1400MHz
Total RAM: 4 GB
Initializing boot device...
Initializing MAC... nplite#0
Please wait for OS to boot, or press any key to display configuration menu......

Booting OS...
Initializing firewall...

System is starting...
Starting system maintenance...
Scanning /dev/mmcblk0p2... (100%)
Scanning /dev/mmcblk0p3... (100%)
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000038
pgd = ffffffc0d9df0000
[00000038] *pgd=00000000c57b4003, *pud=00000000c57b4003, *pmd=0000000000000000
Internal error: Oops: 96000006 [#1] SMP

Modules linked in:
 linux_user_bde(P)
 linux_kernel_bde(P)
 filter4

task: ffffffc01c824080 ti: ffffffc0c6ccc000 task.ti: ffffffc0c6ccc000
PC is at vs_update+0x50/0x208
LR is at vs_update+0x3c/0x208
pc : [<ffffffc000474918>] lr : [<ffffffc000474904>] pstate: 60000145
sp : ffffffc0c6ccf9d0
x29: ffffffc0c6ccf9d0 x28: 0000000000000026
x27: ffffffc00048a000 x26: 0000000000000000
x25: ffffffc0cd87c000 x24: 0000000000000000
x23: ffffffc0cd87d170 x22: ffffffc0c6ccfab8
x21: ffffffc0d81e5000 x20: 0000000000000000
x19: ffffffc0c6ccfb0c x18: 0000000000000320
x17: 0000007f817c3610 x16: ffffffc00013e238
x15: ffffffffffffffff x14: ffffffffffffffff
x13: ffffffffffffffff x12: 0000000000000008
x11: 0101010101010101 x10: ff3073716e6efeff
x9 : 7f7f7f7f7f7f7f7f x8 : fefefefefefeff6a
x7 : 0080808080808080 x6 : 0000000000000000
x5 : 8080808080808000 x4 : 00000000e9120000
x3 : ffffffc0c6ccfb0c x2 : 0000000000001170
x1 : 0000000000000000 x0 : 0000000080000000

BLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAH
BLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAH
BLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAH
BLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAHBLAH

Exception stack(0xffffffc0c6ccf7f0 to 0xffffffc0c6ccf910)
f7e0:                   c6ccfb0c ffffffc0 00000000 00000000
f800: c6ccf9d0 ffffffc0 00474918 ffffffc0 60000145 00000000 0009d4d0 ffffffc0
f820: c6ccf880 ffffffc0 00020020 ffffffbf 00000038 00000000 00000010 00000000
f840: c28f5c29 8f5c28f5 00000001 00000000 006bd6d0 00000001 00000000 00000000
f860: c6ccf960 ffffffc0 000fed78 ffffffc0 000000d0 00000000 00000002 00000000
f880: 006a4280 ffffffc0 00000000 00000000 00000000 00000000 006bd4d0 ffffffc0
f8a0: e1c00800 ffffffc0 271ae705 1b75b31a 80000000 00000000 00000000 00000000
f8c0: 00001170 00000000 c6ccfb0c ffffffc0 e9120000 00000000 80808000 80808080
f8e0: 00000000 00000000 80808080 00808080 fefeff6a fefefefe 7f7f7f7f 7f7f7f7f
f900: 6e6efeff ff307371 01010101 01010101
[<ffffffc000083374>] el1_da+0x24/0x78
[<ffffffc0004731a4>] sw_aggerate_d_netdevice.isra.2+0x5fc/0x638
[<ffffffc000473834>] __sw_net_ioctl+0x3e4/0x5d0
[<ffffffc000473a54>] sw_net_ioctl+0x34/0x58
[<ffffffc0004005d0>] inet_ioctl+0x228/0x268
[<ffffffc000391be8>] sock_ioctl+0x1e8/0x250
[<ffffffc00013df6c>] do_vfs_ioctl+0x2dc/0x5a8
[<ffffffc00013e290>] sys_ioctl+0x58/0xa8
Rebooting in 5 seconds..

Rozwiązanie jest dosyć proste: należy zrestartować urządzenie i po restarcie na samym starcie firmware nacisnąć szybko jakiś przycisk, a następnie wybrać opcję [B]: Boot with backup firmware and set as default. To spowoduje start poprzedniej wersji FortiOS z zapasowej partycji:

[<ffffffc000391be8>] sock_ioctl+0x1e8/0x250
[<ffffffc00013df6c>] do_vfs_ioctl+0x2dc/0x5a8
[<ffffffc00013e290>] sys_ioctl+0x58/0xa8
Rebooting in 5 seconds..

FortiGate-100F (23:49-05.21.2019)
Ver:05000008
Serial number: FG100FTK69696969
CPU: 1400MHz
Total RAM: 4 GB
Initializing boot device...
Initializing MAC... nplite#0
Please wait for OS to boot, or press any key to display configuration menu...

[C]: Configure TFTP parameters.
[R]: Review TFTP parameters.
[T]: Initiate TFTP firmware transfer.
[F]: Format boot device.
[I]: System information.
[B]: Boot with backup firmware and set as default.
[Q]: Quit menu and continue to boot.
[H]: Display this list of options.

Enter C,R,T,F,I,B,Q,or H:

Loading backup firmware from boot device...


Booting OS...
.Initializing firewall...

System is starting...
Starting system maintenance...
Scanning /dev/mmcblk0p1... (100%)
Scanning /dev/mmcblk0p3... (100%)


FortiGate-100F login: admin
Password:
Welcome !

FortiGate-100F #

Ręczne usuwanie sterowników z systemu Windows 10

Niejednokrotnie jest tak, że ma opcji, by sprzęt zadziałał. Zainstalowałeś/aś sterowniki ze strony producenta, próbujesz skorzystać z tych systemowych, kombinujesz z aktualizacją i nic się nie da. Takie coś miałem ze sterownikami do karty dźwiękowej CREATIVE Sound Blaster Omni Surround 5.1 (które ogólnie są spoko, gdyby nie ten pieprzony sterownik) i sytuacja wyglądała tak:

Zmiana sterownika dla urządzenia

Jeśli chcesz rozwiązać problem – musisz zmienić sterownik.

W ten sposób urządzenie jest wykrywane jako nieskonfigurowane:

Dlatego kliknąłem Aktualizuj sterownik… by zmienić sterownik, którego chcę używać dla tego urządzenia.

Jeśli system wykryje sterowniki w systemie – zamiast listy typów urządzeń pokaże od razu pasujące sterowniki. W moim przypadku sterownik na dole (Urządzenie audio USB) było jedynym działającym, więc go wybrałem.

I voilà! Urządzenie działa. Teraz pozbądźmy się wadliwych sterowników z systemu.

Usuwanie zbędnych sterowników z systemu

Tutaj z pomocą przychodzi nam narzędzie Driver Store Explorer, które można stąd pobrać. Wystarczy go otworzyć, znaleźć sterownik na liście szukając po kategorii sterownika oraz po wydawcy, a następnie kliknąć prawym na sterownik i wybrać Delete.

Z faktu, że miałem takie dwa sterowniki, to samo zrobiłem z drugim:

Jak widać, tym razem przy zmianie sterownika nie mam niczego dodatkowego na liście, czyli w sumie to jest tak jak powinno być.